سال ۱۳۹۸

ارتباط با مدیرعامل

جذب سرمایه ها و استفاده از ظرفیت های اقتصادی اولویت سازمان همیاری شهرداری های هرمزگان است

تاریخ درج خبر : ۲۳ آذر ۱۳۹۴
بازدید 235 نفر

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان گفت: یکی از مهمترین اولویت های این سازمان جذب سرمایه ها و مشارکت در راستای استفاده از ظرفیت های اقتصادی و تجاری استان هرمزگان است.

IMG_5245

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان، مهندس بهرام حسین پور کوهشاهی با تشریح اولویت های سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان، عنوان کرد: یکی از مهمترین اولویت های این سازمان جذب سرمایه ها و مشارکت در راستای استفاده از ظرفیت های اقتصادی و تجاری استان هرمزگان است.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این اهداف، باید نگاه و نگرشی سنتی به سازمان همیاری تغییر کند و با اتخاذ تدابیر و راهکارهای نوین این سازمان را به سمت یک بنگاه اقتصادی هدایت و در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت سازمان همیاری را با توجه به مزیت ها و ظرفیت های استان براساس شاخص های اقتصادی مدیریت کرد.

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان افزود: تقویت آموزش و ارائه و توسعه مباحث آموزشی نیز از اولویت های کاری این سازمان است چون امروزه ارائه آموزش های صحیح و درست در کنار کار فرهنگی می تواند زمینه ارتقاء و توسعه یک مجموعه را مهیا کند.

حسین پور کوهشاهی تصریح کرد: با توجه به اینکه جایگاه سازمان همیاری می بایست براساس اساسنامه و ماموریت ذاتی آن ارتقا یابد، شفاف سازی در زمینه عملکرد و فعالیت های مالی و اداری از اولویت های بسیار مهم این سازمان است.