سال ۱۳۹۸

ارتباط با مدیرعامل

رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) تسلیت باد

تاریخ درج خبر : ۱۸ آذر ۱۳۹۴
بازدید 235 نفر

رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) صاحب کرامت و شفیع قیامت و آفتاب هشتم امامت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) تسلیت باد .

3(82)

در سوگ نبی ، جهان سیه پوش می شود .

در سینه ، دل از داغ حسن می جوشد .

از ماتم هشتمین امام معصوم

هر شیعه ز درد ، جام غم می نوشد .

رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) صاحب کرامت و شفیع قیامت و آفتاب هشتم امامت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) تسلیت باد .