سال ۱۳۹۹

ارتباط با مدیرعامل

مناقصه ، مزایده

آگهی مزایده اجاره انبار سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان

سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان در نظر دارد یک باب انبار واقع در شهرک توحید بندرعباس جهت استفاده انبار و صنوف غیر مزاحم را از طریق مزایده(بصورت اجاره)واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید که جهت دریافت اسناد به آدرس:بلوار امام خمینی ـ چهارراه نخل ـ طبقه فوقانی بانک ملت ـ سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان ـ تلفن:33672691 و 09171596709 واحد بازرگانی ـ امور قراردادها مراجعه نمایند.
۱۲ دی ۱۳۹۸
ادامه مطلب
.

فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت در بهره برداری از کارگاه

سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به جذب سرمایه گذار و مشارکت یک باب کارگاه با کلیه امکانات در شهرک صنعتی بندرخمیر در زمینی به مساحت 4244/2 مترمربع اقدام نماید. موضوع : تولید مبلمان شهری یا تولید قطعات بتنی و یا هر نوع فعالیتی که از جانب سرمایه گذار پیشنهاد می گردد.لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت که توانایی مالی و اجرایی کامل را دارند دعوت بعمل می آید نسبت به ارسال پیشنهاد خود حداکثر تا مورخ 98/9/26 به آدرس: بندرعباس ـ بلوار امام خمینی ـ چهارراه نخل ـ طبقه فوقانی بانک ملت ـ سازمان ...
۱۸ آذر ۱۳۹۸
ادامه مطلب
.

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی موضوع : ایجاد سامانه 35 گانه میز خدمت به استناد مصوبه تاریخ 98/8/29 هیئت مدیره توضیح : انجام برنامه نویسی سامانه میز خدمت با مالکیت مادی و معنوی به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان تاریخ دریافت اسناد : در ساعات اداری از تاریخ 1398/9/5 لغایت 98/9/12  (به مدت یک هفته) آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد : پایان وقت اداری مورخ 1398/9/20 محل تحویل اسناد : بندرعباس ـ بلوار امام خمینی ـ چهارراه نخل ـ طبقه فوقانی بانک ملت ـ سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان ـ واحد حراست سازمان شماره تلفن تماس : 33672692 ـ 33672691 ـ 076 سایت سازمان : www.hamyarih.ir
۴ آذر ۱۳۹۸
ادامه مطلب
.