سال ۱۳۹۹

ارتباط با مدیرعامل

آگهی مناقصه عمومی

تاریخ درج خبر : ۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید 235 نفر

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : ایجاد سامانه ۳۵ گانه میز خدمت به استناد مصوبه تاریخ ۹۸/۸/۲۹ هیئت مدیره

توضیح : انجام برنامه نویسی سامانه میز خدمت با مالکیت مادی و معنوی به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان

تاریخ دریافت اسناد : در ساعات اداری از تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ لغایت ۹۸/۹/۱۲  (به مدت یک هفته)

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد : پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰

محل تحویل اسناد : بندرعباس ـ بلوار امام خمینی ـ چهارراه نخل ـ طبقه فوقانی بانک ملت ـ سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان ـ واحد حراست سازمان

شماره تلفن تماس : ۳۳۶۷۲۶۹۲ ـ ۳۳۶۷۲۶۹۱ ـ ۰۷۶

سایت سازمان : www.hamyarih.ir