سال ۱۴۰۲

ارتباط با مدیرعامل

آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی

تاریخ درج خبر : ۲۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید 235 نفر

آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی

سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به متراژ ۳۲۶۹ متر مربع واقع در بندرعباس، شهرک توحید، بلوار علی ابن ابیطالب، جنب تعمیرگاه ایران خودرو از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۰۰۹۲۵۳۱۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

تاریخ انتشار: ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰     مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازدید:از ۲۹/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰         تا تاریخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۱۴       

مهلت ارسال پیشنهاد: تا تاریخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۱۹     زمان بازگشایی پاکات: ۲۰/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰  
زمان اعلام به برنده:۲۴/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۱۲

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱٫ برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در فراخوان(ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن پیشنهاد دهنده محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲٫ کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

۳٫ علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان واقع در بلوار امام خمینی ـ چهارراه نخل ـ طبقه فوقانی بانک ملت به شماره تلفن ۳۳۶۷۲۶۹۱ ـ ۰۷۶ و ۰۹۱۷۱۶۸۲۵۲۰ مراجعه نمایند.

۴٫ هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده فراخوان می باشد.

Translate » ترجمه