سال ۱۴۰۲

ارتباط با مدیرعامل

آغاز رویکرد جدید در همکاری شهرداری لمزان با سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان

تاریخ درج خبر : ۱۷ آذر ۱۴۰۰
بازدید 235 نفر

 رییس شورای اسلامی شهر و شهردار لمزان در راستای ایجاد روابط دو سوی با سید هاشم توانا مدیرعامل سازمان همیاری و شهرداری استان هرمزگان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان، در این دیدار زمینه های ایجاد همکاری و ارائه چند طرح گردشگری در بخش مهران و منطقه لمزان با سازمان همیاری شهرداری های استان مورد بررسی قرار گفت و تصمیمات لازم برای آغاز رویکرد جدید در همکارهای آینده گرفته شد.

Translate » ترجمه