سال ۱۳۹۹

ارتباط با مدیرعامل

بازدید مدیر عامل همیاری شهرداری ها از پروژه های انجام شده

تاریخ درج خبر : ۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید 235 نفر

2

به گزارش سازمان همیاری شهرداری های استان، محمد سعید دست پاک با هدف بررسی برخی پروژه های انجام شده از سایت پسماند و پیست موتور سواری بازدید کرد و در حاشیه ی این بازدید از انبارهای ورودی شهر و جاده اسکله نیز سرکشی نمود.

4

2

3

1