سال ۱۳۹۹

ارتباط با مدیرعامل

دیدار بخشدار و دهیاران بیکاه با مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان

تاریخ درج خبر : ۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید 235 نفر

 

5

 

 

 

دیدار بخشدار و دهیاران بیکاه با مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان

 

 

56