سال ۱۴۰۲

ارتباط با مدیرعامل

نخستین جلسه رسمی اعضا هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های هرمزگان برگزار شد

تاریخ درج خبر : ۴ دی ۱۴۰۰
بازدید 235 نفر

نخستین جلسه رسمی اعضا هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان با حضور رضا مدرس معاون امور عمرانی استانداری و رئیس هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری ها، مدیرعامل سازمان همیاری ها و سایر اعضای این جلسه در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری هرمزگان برگزار شد.

سیدهاشم توانا در این نشست، اهم اقدامات و عملکرد سازمان همیاری شهرداری های استان در یک ماه تصدی گری منصب مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان را بیان و همچنین برنامه هایی تدوین شده جهت برون رفت از شرایط خاص و بحرانی فعلی این سازمان طی ۴ ماه آینده را تشریح کرد.

گفتنی است در این جلسه در خصوص چند طرح و برنامه بحث و گفتگو شد که در نهایت تعدادی ازآنها به تصویب اعضای هئیت مدیر رسید و به عنوان مصوبه این جلسه اعلام گردید.


Translate » ترجمه