سال ۱۳۹۹

ارتباط با مدیرعامل

جلسه هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان با دکتر جاودان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان

تاریخ درج خبر : ۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید 235 نفر

علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان همیاری با دکتر جاودان ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در محل دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان از همکاری و همراهی دکتر جاودان در راستای واگذاری دانشگاه علمی کاربردی استانداری به سازمان همیاری شهرداریهای استان تقدیر و تشکر نمودند.

در ادامه جلسه سازوکارهای واگذاری دانشگاه به سازمان بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.