سال ۱۳۹۹

ارتباط با مدیرعامل

نشست مشترک مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان جهت تشکیل صندوق کمک هزینه درمان شهرداریهای استان

تاریخ درج خبر : ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید 235 نفر

نشست صندوق کمک هزینه

به گزارش روابط عمومی سازمان، نشست مشترک مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان در راستای اجرای ماده ۴ اساسنامه سازمان به منظور ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی به نیروهای خدوم شهرداری های استان در محل دفتر هیئت مدیره سازمان تشکیل و سازوکارهای لازم جهت راه اندازی صندوق پس از اخذ مجوزات لازم بررسی و در هیئت مدیره مصوب گردید.