سال ۱۳۹۸

ارتباط با مدیرعامل

تبریک مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداری های استان به مناسبت روز خبرنگار

تاریخ درج خبر : ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید 235 نفر

156531090

به گزارش روابط عمومی سازمان

مهندس محمد سعید دست پاک مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان ضمن تبریک به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار این روز را به تمامی خبرنگاران و روزنامه نگاران و اصحاب رسانه تبریک گفت .