سال ۱۳۹۹

ارتباط با مدیرعامل

دیدار مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان با مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

تاریخ درج خبر : ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید 235 نفر

3e676194-4516-47ec-af70-34797b1062f7

10af1546-eb82-44f9-aa7d-7e3e489cabce

اولین سفر برون استانی مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان در راستای هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های سازمانهای همیاری شهرداریهای کشور به استان فارس – شهر شیراز

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مهندس محمد سعید دست پاک مدیرعامل سازمان همیاری هرمزگان و مهندس مهران ابراهیمی معاون بازرگانی سازمان همیاری هرمزگان با مهندس محمود میرزایی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس دیدار و در خصوص لزوم هم افزایی و تبادل اطلاعات،تجربیات و بهره گیری از ظرفیتهای سازمانی به گفتگو پرداختند.