منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان

 

*کارکنان سازمان همیاری با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به مراجعان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار می‌دهند .

*کارکنان سازمان همیاری با رعایت نظم ، آراستگی ، وقت شناسی ، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش مراجعین در سازمان می باشند .

*کارکنان سازمان همیاری باور دارند که عزت ، احترام و تکریم مراجعان از مهمترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه مراجعان در فرآیند ارتباطات متقابل می‌نمایند.

*کارکنان سازمان همیاری انجام امور ارباب رجوعان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان ، سازمان جلوگیری نمایند.

*کارکنان سازمان همیاری مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار مراجعین در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار آنان قرار دهند .

*کارکنان سازمان همیاری خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز مراجعین را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند .

*کارکنان سازمان همیاری بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت مراجعین است ، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در سازمان همیاری می پردازند .

*کارکنان سازمان همیاری استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات مراجعین در کلیه مصادیق امور سازمان اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم ، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات سازمان استفاده می نمایند .

Translate » ترجمه