موج شکن های مردمی استان

عنوان طرح: موج شکن های مردمی استان

 

نوع کاربری: موج شکن

تعداد موج شکن ها:۲۴

نوع مالکیت: قرارداد واگذاری

پتاسیل های موجود:

  1. بازوی اصلی
  2. بازوی فرعی
  3. حوضچه تر

آدرس: شهرستانهای پارسیان، بندر لنگه، قشم، سیریک و جاسک

قابلیت های سرمایه گذاری:

  1. صیادی،
  2. گردشگری،
  3. مسافری،
  4. تفریحی و روزشی،
  5. تجاری و بازرگانی

 

موج شکن مردمی