کریدور ورودی بندر شهید حقانی

عنوان طرح: کریدور ورودی بندر شهید حقانی

 

نوع کاربری: تفریحی، پذیرایی و خدماتی

مساحت زمین:۶۰۰۰ متر مربع به ابعاد ۲۰×۳۰۰

نوع مالکیت: قرارداد واگذاری

پتاسیل های موجود:

  1. محوطه آسفالت
  2. سایبان فلزی به طول ۳۰۰ متر

آدرس: بندرعباس، اسکله شهید حقانی

مختصات جغرافیایی (UTM) : X= 428584.00 m E; Y = 3005972.00 m N

قابلیت های سرمایه گذاری:

  1. ایجاد مجتمع تفریحی، پذیرایی و تجاری

 

کریدور شهید حقانی