انبار شهرک توحید

عنوان طرح: انبار شهرک توحید

 

نوع کاربری: تجاری

مساحت زمین: ۹۵۶٫۲۰ مترمربع

نوع مالکیت:سند مالکیت

پتاسیل های موجود:

  1. سوله مسقف
  2. آب، دو اشتراک برق سه فاز و تلفن
  3. اتاق سرایداری

آدرس: بندرعباس، شهرک توحید، بلوار علی ابن ابی طالب

مختصات جغرافیایی (UTM): X= 436301.61 m E ; Y= 3012685.58 m N

قابلیت های سرمایه گذاری:

۱- انبار، سرد خانه مواد غذایی

۲- واحد های تجاری و مسکونی

انبار شهرک توحید