حوضچه پشت فرمانداری بندرعباس

 

نوع کاربری: موج شکن تفریحی

مساحت:۱۰ هکتار

نوع مالکیت: قرارداد واگذاری

پتاسیل های موجود:

  1. بازوی اصلی به متراژ ۵۱۸٫۱۹ متر
  2. بازوی فرعی به متراژ ۲۰۴٫۱ متر
  3. حوضچه به مساحت ۷٫۶ هکتار

آدرس: بندرعباس، بلوار ساحلی، پشت فرمانداری

مختصات جغرافیایی (UTM): X= 430395.00 m E; Y= 3006501.00 m N

قابلیت های سرمایه گذاری:

۱- احداث مجتمع گردشگری، خدماتی، ورزشی و تفریحی

 

حوضچه