زمین اداری زعفرانیه

عنوان طرح:زمین اداری زعفرانیه

 

نوع کاربری: اداری

مساحت:۱۱۷۶ متر مربع به ابعاد ۴۹×۲۴

نوع مالکیت: قرارداد واگذاری

پتاسیل های موجود:

  1. پروانه ساخت ۵ طبقه شامل زیرزمن(پارکینگ)، همکف(پارکینگ)، طبقه اول، دوم و سوم(اداری)
  2. تهیه و تائید نقشه های معماری، سازه و تاسیسات
  3. گود بردای زیر زمین

آدرس: بندرعباس، بلوار ابوموسی، کوی زعفرانیه جنب دانشگاه مالک اشتر

مختصات جغرافیایی (UTM): X=434401 m E ; Y=3010865 m N

قابلیت های سرمایه گذاری:

۱- احداث ساختمان اداری

 

زمین اداری زعفرانیه