انبار جاده اسکله شهید رجایی

عنوان طرح:انبار جاده اسکله شهید رجایی

 

نوع کاربری: انبار

مساحت:۱۲۴۵۶ متر مربع به ابعاد ۷۲× ۱۷۳

نوع مالکیت: قرارداد واگذاری

پتاسیل های موجود:

  1. سوله مسقف ۷۹۲ مترمربع
  2. سکوی بتنی تخلیه و بارگیری
  3. اتاق نگهبانی، دفتر کار به متراژ ۸۰متر مربع
  4. انشعاب آب و برق

آدرس: جاده بندرعباس به اسکله شهید رجایی روبروی توانیر

مختصات جغرافیایی (UTM): X=411733 m E ; Y=3003604 m N

قابلیت های سرمایه گذاری:

  1. انبار کالا، تخلیه و بارگیری
  2. حمل و نقل
  3. مجتمع خدماتی، اقامتی و پذیرایی

 

 انبار اسکله