سال ۱۳۹۹

ارتباط با مدیرعامل

آگهی مزایده اجاره انبار سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان

تاریخ درج خبر : ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید 235 نفر

سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان در نظر دارد یک باب انبار واقع در شهرک توحید بندرعباس جهت استفاده انبار و صنوف غیر مزاحم را از طریق مزایده(بصورت اجاره)واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید که جهت دریافت اسناد به آدرس:بلوار امام خمینی ـ چهارراه نخل ـ طبقه فوقانی بانک ملت ـ سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان ـ تلفن:۳۳۶۷۲۶۹۱ و ۰۹۱۷۱۵۹۶۷۰۹ واحد بازرگانی ـ امور قراردادها مراجعه نمایند.